Slowenisch 3 / Slovenščina 3

Wiederholung der Wortarten (Verb, Nomen) / ponovitev besednih vrst, ki smo jih že obravnavali 
neue Wortarten (Adjektiv, Pronomen, Konjunktion, Partikel, Interjektion) / "nove" besedne vrste (pridevnik / pridevniški zaimek; vezniška beseda / vezniki; predlog; členki; medmeti)
Arbeit mit Texten (Grammatik, Wortschatz und Wortbildung) / delo z besedili (besedilna slovnica, besedni zaklad in besedotvorje)

Teacher: Pamela Glusic